Az evolúció törvényszerűsége

2016 júl 7. | Kult

A természetben mindenhol megfigyelhető egy bizonyos rend, ami meghatározza a világ működésének alapvetőségeit, ez rend ugyanúgy érvényes a naprendszerre, ahogyan a sejtszintű működésre. Mindent az úgynevezett mozgásformák határoznak meg, melyeket hat különböző csoportra bonthatunk. Ezt a rendszert Én Szabó Margit alkottam meg, és az alapelvet Engels azonos tematikájú elmélete adta. A következőkben részletezni fogom, hogy a különböző mozgásformák miként határozzák meg világunk működését, és az általánosságban vett fejlődést.

Az minden esetben elmondható, hogy a különböző mozgásformák, egyszerűbben fogalmazva fejlődési szintek lépcsőnként bonyolódnak, tehát még az elsőnél egy abszolút fizikai történésről beszélhetünk, addig az utolsónál már egy szinte tudatos, komplex fejlődési folyamat bontakozik ki. A különböző mozgásformák egymásra épülnek, és minden esetben igaz, hogy nem létezhet az egyik, ha a másik nem működik megfelelően.

  1. Mechanikai mozgásforma:

Itt még abszolút tudattalan ingerről vagy történésről beszélhetünk. Mint például a föld anyagának megszilárdulása, a petesejt megtermékenyülése, illetve bármi, ami az emberi agyban ingereket vált ki. „Minden erőhatást ellenhatás kísér.”

  1.  Fizikai mozgásforma:

A második fázis, melyben az erőhatás, inger vagy bármilyen történés hatására egy folyamat indul el az adott testben, közegben. Mindeközben az adott dologban egy új rend kezd kialakulni, ami meghatározza a későbbiekben annak további fejlődését, illetve általános működését. Például ilyen folyamat a sejtosztódás beindulása, valamint a föld anyagának kihűlése a megszilárdulás után.

  1. Kémiai mozgásforma:

A fizikai mozgásforma hatására az adott képződmény vagy élőlény rendje állandósul az előző fázisnak megfelelően. Például a földön kialakul a légkör és az alapvető kémiai elemek.

  1. Biológiai mozgásforma:

Itt már kialakult egészről beszélhetünk, mint egy bolygó vagy egy egészséges újszülött. Ez az energia felvétel fázisa, amikor a kialakult élőlény vagy képződmény elér ahhoz a folyamathoz, amikor az életben maradáshoz szükséges feltételeket kielégíti. Gondolva itt a bolygónkon megjelenő első életformára vagy arra, amikor egy újszülött táplálkozni kezd.

  1. Pszichológiai mozgásforma:

A nagy egész kapcsolatba lép más hozzá hasonló rendszerekkel, és ehhez alkalmazkodva újjá rendeződik. A gyakorlatban ez az élet minden formájának kialakulását takarja, vagy egy újszülött első fizikai reakcióit a külvilágra.

  1. Társadalmi mozgásforma:

A koherens rendszerek képesek az együttműködésre, ezzel garantálva a kölcsönös fejlődést. Ilyen, amikor egy újszülött gyermek megkezdi a társas életet.

Ha további kérdése van a különböző mozgásformákkal kapcsolatban, akkor látogasson el a www.szmszm.hu–ra, vagy forduljon hozzám közvetlenül a szabomargit4@gmail.com e-mail címen!